Υπηρεσίες

Βοηθητικός πίνακας επιλογής

Είδος Επένδυσης Ελαφρό Σκυρόδεμα Απλή Τσιμεντοκονία Ενισχυμένη Τσιμεντοκονία Θερμομπετόν Βιομηχανικό Δάπεδο
Πλακάκια με λάσπη
Πλακάκια με κόλλα
Μάρμαρα με λάσπη
Μάρμαρα με κόλλα
Ξύλο με κόλλα
Λαμινέιτ
Πλαστικά δάπεδα
Χυτά δάπεδα μικρού πάχους
Εποξειδικές βαφές
Πατητή Τσιμεντοκονία
Ασφαλτόπανα
Επαλειφόμενα Μονωτικά
Μονωτικά φύλλα πολυστερίνης
Tiles
Πέτρες με λάσπη
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Χωροστάθμιση

Στο υπό κατασκευή δάπεδο (εκτός του θερμομπετόν) τοποθετούνται εν σειρά, σταθερά μεταλλικά στοιχεία. Το ύψος τους ορίζεται με απόλυτη ακρίβεια με την χρήση laser. Με τη βοήθεια κοίλων στραντζαριστών ως οδηγών γίνεται η διάστρωση των κονιαμάτων.

Το αποτέλεσμα που εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο, είναι μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια ή και το σημαντικότερο, αν  πρόκειται για ταράτσα, αυλή, μπαλκόνι, ή δώμα, επιτυγχάνεται απόλυτη συγκέντρωση των νερών στα σημεία απορροής.